Временни изложби

РАЖДАНЕТО НА ЗАНАЯТИТЕ, КОЗАРЕВА МОГИЛА

ЕДНО СЕЛИЩЕ ОТ ЕНЕОЛИТА (V хил. год пр. Хр.) - НАЧАЛОТО НА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ДОМАШНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА В ЗАНАЯТИ

в зала „Юг“ на Регионален исторически музей – Варна

 

            Козарева могила се намира край гр. Каблешково, община Поморие. Проучването й започва през 1991 г. от екип на Катедра Археология на Софийския Университет „Св. Климент Охридски”.

В изложбата ще бъдат показани резултатите от проучването на селището и принадлежащия му некропол от късния енеолит (втора половина на V хил. пр. Хр.), представящи културата на населението на Югозападното Черноморие от този период. Тогава в днешните български земи за първи път в света започва развитие на металургия, основана на рудодобив, развива се обменната търговия, появяват се първите специализирани производства – занаятите. Заражда се най-ранната в света цивилизация.

            В селището е открита голяма грънчарска работилница с пещи за печене на керамика, пълни със съдове. Това дава основание да се предполага ранна форма на специализирано керамично производство, предназначено за търговски обмен. Особено интересни за археолозите, а и за широката публика, са намерените амулети, направени от човешки черепи – форма на почитане на предците. В некропола са открити гробове, съдържащи глинени съдове и сечива от мед и кремък, каменен скиптър и едни от най-големите известни кремъчни пластини – символ на престиж за онова време. Находките от разкопките са представени като илюстрация на различните праисторически производства – керамични съдове и инструменти и материали за производството и украсата им, медни предмети, оръдия и оръжия от кремък, яспис и серпантинит, инструменти от кост, накити от кост миди и мрамор, амулети и идоли.

            Изложбата се организира от Софийски университет „Св.  Климент Охридски“ със съдействието на Музей „Старинен Несебър“, Народно читалище „Атанас Манчев - 1920“ – гр. Каблешково и Исторически музей – Поморие. Експозицията е насочена не само на специалисти, но и към привличане вниманието на децата и техните учители и родители.

Тя ще гостува в РИМ – Варна до 30 май.