Временни изложби

ОГНЕСТРЕЛНО И ХЛАДНО ОРЪЖИЕ ОТ ФОНДА НА РИМ – ШУМЕН

Във фондовете на Регионален исторически музей – Шумен се съхраняват колекции от всякакъв род и тип. Една от тях е тази на огнестрелното и хладно оръжие. Нейното окомплектоване започва още със създаването на музея през 1904 г. и продължава до наши дни.

Сбирката разполага с материали датиращи от ХVІІІ и стигащи до средата на ХХ в. Съхраняват се в отделите „История на българския народ ХV-ХІХ в” и „Нова история”. Пътят, по който постъпват в музея е чрез дарения (по-голямата част) и чрез откупки.

В състава огнестрелната сбирка влиза оръжие от кремъчен и капсулен тип, а също така и такова използващо унитарен патрон (еднозарядно и многозарядно), както и автоматично оръжие. Общата цифра, която наброява колекцията е 150 броя – пушки, револвери, пистолети и картечни пистолети, използвани в периода на Възраждането, Сръбско – българската, Балканските, І световна и ІІ световна войни. С някои от показаните модели са били въоръжени армиите на България, Турция, Германия, Русия и респективно СССР. Държавите произвели във фабриките си посочените огнестрелни оръжия са Германия, Франция, САЩ, Русия (СССР), Белгия, Англия, Австрия, Италия, Испания, Чехия.

Експонираните хладни оръжия са произведени във фабриките на Германия (гр. Солинген), Австро – Унгария (гр. Виена), Русия, а също и от български майстори – занаятчии, работили в периода на Възраждането.

Характерното и интересното на колекцията е, че част от експонатите имат своя история – известни са притежателите на съответното огнестрелно или хладно оръжие. Това са шуменски граждани от близкото и по-далечно минало, които по някакъв начин са свързали имената си с определени събития.

В изложбата са експонирани над 100 вида от посочените материали.