Временни изложби

МОНЕТИТЕ НА СКИТСКИТЕ ЦАРЕ и МОНЕТИТЕ НА РИМСКАТА КОЛОНИЯ ДЕУЛТУМ – Двете най-значими научни колекции в света

Колекция „Монетите на скитските царе”

 

Монетосеченето на скитските царе е едно от най-загадъчните в западнопонтийския ареал. Интересът на учени и колекционери към него е огромен.

Нумизматичният музей-Русе притежава най-пълната и най-значимата в научно отношение колекция от монети на скитските царе в света.

Тявключва около 500 екземпляра и дава цялостна представа за всички монетни типове и номинали, сечени от скитските царе в Добруджа.

Колекцията е формирана в продължение на много години от братя Бобокови, основатели на Нумизматичен музей – Русе и собственици на компаниите “Приста Ойл” и “Монбат”. Монетите са идентифицирани и регистрирани съгласно действащото законодателство.

 

Другата колекция също е изключително интересна.

 

Руините на римската колония Деултум са локализирани в землището на с. Дебелт, на ок. 25 км от Бургас.

Монети на Деултум притежават десетки музеи у нас и в чужбина, но

най-пълната колекция в света е притежание на Нумизматичен музей-Русе.Тя съдържа 2010 екземпляра и включва стотици монетни типове и варианти.

През римската императорска епоха в Тракия и Долна Мизия монети са секли около 30 града. Сред тях Деултум е единствената римска колония, емитирала свои парични знаци. Дори само този факт е достатъчно основание научният интерес към историята и монетното дело на Деултум да е изключително голям.

Тази изложба, разказва историята на колонията на базата на данните, извлечени от монетите. Именно чрез монетите беше установена точната на основаването на колонията – 70 г. от н.е., както и фактът, че през 100-тната година била тържествено чествана тридесетгодишнината от нейното възникване.

Чрез монетите градът е пропагандирал: своя статут на привилегирован град; религиозния си пантеон; значимите си архитектурни забележителности (храмове, фонтан); статуите, с които са били украсени неговите площади и монументални обществени сгради; посещенията на римските императори и цезари и пр. и пр.

Нов тип витрини, конструирани от Нумизматичен музей-Русе специално за експониране на монети

Изложбата се открива в зала „Север” на Варненския археологически музей на 16 юни,от 12 часа и ще остане ще остане там до края на август.