Временни изложби

Изложба „От историята на Чехословашкия клуб в България“

На 8 февруари 2023 г. в Археологически музей - Варна, коридора пред залите с експозиция "Праистория", ще бъде открита документалната изложба „От историята на Чехословашкия клуб в България“, посветена на 130 години от учредяването и дейността на чешката и по-късно чехословашка земляческа организация. Експозицията е подготвена от Чехословашкия клуб "Т.Г. Масарик" в България с подкрепата на Министерството на външните работи на Чешката република.
 
Чешки и словашки граждани участват активно в икономическия, научен и обществен живот на България, още от 70-те години на XIX в. През 1892 г. те се обединяват в Читателско – забавното сдружение „Чех“, което през годините променя своето име, разширява дейността си, но и до днес запазва основната си функция – да събира чехите, словаците и техните приятели в страната. Тази земляческа общност развива собствена културно-просветна дейност, като в различни времеви периоди издава свой вестник, участва в основаването на училища, включва се в дейността на физкултурните дружества „Сокол“ и много други.

Експозицията показва не само историята на Чехословашкия клуб „Т. Г. Масарик“, но представя с увлекателен разказ и снимки приноса на чехи и словаци в развитието на Българската държава. Плеяда от известни личности намират своето място в тази своеобразна разходка във времето, сред тях братя Прошек, д-р Константин Иречек, проф. Мърквичка, Ярослав Вешим и др. Специално място е отделено и на множеството активности, които клубът развива и днес. За успешната му дейност съществена роля има всеотдайната работа и помощта на сънародници от всички поколения не само в София, но и в Пловдив и Варна.
 
Изложбата ще остане в Археологически музей - Варна до 8 март 2023 година.