Екип

Деница Йорданова

Професионален опит

2021 - до момента

Сътрудник "Управление на Европейски програми и проекти", Научноизследователски институт, ИУ-Варна

2017- до момента

Мениджър „Проекти и ПР“, Регионален исторически музей – Варна (РИМ – Варна), Варна, България

2015- 2017

Асистент „Икономическа социология“, Катедра „Социални и хуманитарни науки“, Икономически университет – Варна, Варна, България

2013- 2015

Експерт „Програми и проекти“, Икономически университет – Варна, Варна, България

2008 – 2013

Консултант по Европейски програми и проекти

 

Образование

Университет Тулуза ІІ „Льо Мирай“, гр. Тулуза, Франция (2006 - 2007), Магистър „Колективен мениджмънт и одит“

Университет Тулуза ІІ „Льо Мирай“, гр. Тулуза, Франция (2002- 2006), Бакалавър „Социология“, специализации – Публични политики на културата във Франция, Управление и организация на трудовите процеси, Социално развитие, Статистика, Демография

ІV ЕГ „Фредерик Жолио – Кюри“, профил „Френски език“, гр. Варна, България (1997 - 2002)