Екип

Теодор Роков

Сфера на научни интереси: подводна археология; морска история; експериментална археология.


Образование и квалификации:
1995–2000 Магистър по археология в СУ „Св. Климент Охридски“

Теренни проучвания:
Спасителни археологически проучвания в ААР „Одесос–Варна“;
Дълбоководни археологически проучвания, организирани от ИО-Варна;
Международна експедиция „Дунавска Одисея“, съвместно с Експериментален център за изучаване на древното корабостроене и корабоплаване – Одеса, Украйна.

Организация на изложби:
„По следите на славянските мореплаватели. 20 години от експедиция ПЕРУН“ (2007)
„Първата подводна къща в България. 40 години от експеримента ХЕБРОС 67“ (2007)
„Гигантските риби улавяни по поречието на Дунав (2008)
„В търсене на златното руно. 25 години от експедиция АРГОНАВТИКА“ (2009)
„100 години от рождението на капитан Жак-Ив Кусто“. Регионална библиотека „Пенчо Славейков”, Варна (2010)
„International Expedition Danube Odyssey 2008-2010”. Турция, Истанбулски Университет (2011)
„International Expedition Danube Odyssey 2008-2010”. Румъния, Археологически Музей Констанца (2011)
„Човекът и морето. 100 години от рождението на Тур Хейердал”(2014)
„Следи от древен Египет, Леванта и Месопотамия по българските земи (2015)
„О, Музо…“. 125 години от смъртта на Хайнрих Шлиман (2016)
„Спомен за началото. 110 години от основаването на варненския археологически музей“ (2016)
“Посока Юг. Началото на круизния туризъм от България до Светите земи“ (2017)
„Земята на златото. 45 години от откриването на варненския халколитен некропол“ (2017)
„По пътя на спондилуса. 30 години от морската експедиция“ (2018)

Популяризаторска дейност:
Сценарист на „История на древните котви”. Копродукция с РТВЦ-Варна, „Море” (2008)

Сценарист и режисьор на „Златните погребални маски от Балканския полуостров. Лицата на безсмъртието.” Копродукция с Радио Варна (2010)

„Историята в картинки“ – филмов проект с обучителен характер по програма „Варна-Европейска младежка столица“, съвместно с Янко Кутин и „Арт Диалог“ (2017)

Основни публикации:
1. Бронзовият колос на Аполон от Каламис - в: Seminarum Thracicum, № 5, 2001
2. Връзките между западнопонтийските градове и светилищата с оракули на Аполон през античността - в: сборник ΠΙΤΥΕ. Studia in honorem prof. Ivani Marazov, 2002, София
3. Аполон Дерайнос-нов опит за изясняване произхода на епитета – Епохи, 1-2, Година XII 2004, УИ „ Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2006
4. Античен хромел, открит под вода край нос Шабла – в: ACTA MUSEI VARNAENSIS V, Античните цивилизации и морето. Варна, 2007 г.
5. Подводни археологически обекти край южния бряг на варненския залив – в: ИНМВ 44 (LIX) 2008
6. Експедиция „Одисея 2010”. По следите на морските народи – в: сп. Будител , Ноември 2010
7. Откриването на мощите на Св. Климент Римски от Константин Философ-един съвременен мит – в: сп.Будител, март, 2012
8. Гробница-мавзолей от римската епоха – в: сп.Будител, септември, 2015
9. Из личната кореспонденция на Иван Вариклечков – в: Годишник на военноморския музей- Варна, том VIII, 2013
10. Из личната кореспонденция на Марин Киров, член на екипажа на миноносеца „Строги“ – в: Годишник на военноморския музей- Варна, том IX, 2014
11. Сведението на Агатий Миринейски за употребата на тръстикови салове от българите – сп. История, XXII, кн. 2, 2014
12. Preserving cultural and historical underwater heritage in Bulgaria – in: Black Sea. Skin-diving tourism in Bulgaria, Varna 2004
13. Бъдещето на подводната археология в България – изследване на големите дълбочини – в: Сборник 50 години леководолазна дейност в България, 2009 г.
14. Експеримент „Перун“: опит реконструкции лодки-однодеревки древних славян VII – IX веков - в: Исторические записки N 17, Воронеж, Росия, 2015 г.
15. Зараждането на идеята за подводни археологически проучвания в България – Журнал за исторически и археологически изследвания“, бр. 2, 2017 г.


Участие в редколегии:
Редактор на монографията „Древното корабоплаване по Западното Черноморие” с автор Михаил Лазаров – изд. СЛАВЕНА, Варна, 2009 г

Научен консултант на книгата „Експедиция Аргонавтика” с автор Теодор Троев – изд. СИЕЛА, София, 2009 г.

Редактор на биографията „Хрониките на водолаза“ с автор Веселин Венков Венков – изд. ОНГЪЛ, Варна, 2017

Редактор на пътеписа „По пътя на спондилуса“ с автор Веселин Венков – изд. ОНГЪЛ, Варна, 2013 (второ издание – изд. МС, Варна, 2018)

Технически секретар на редколегията на ИНМВ