Екип

Станислава Лазаренко

Сфера на научни интереси: средновековна археология; трансферен фаянс края на ХIХ – нач. ХХ век

Образование и квалификации:
1995 – 2000 ВСУ „Черноризец Храбър“ , ФСАЦ, специалност История, специализация Археология на черноморието през Античността и Средновековието

Професионален опит:
2004 – РИМ Варна – уредник-фондохранител фонд Средновековие, отдел Археология

Теренни проучвания:
Спасителни разкопки в ААР „Одесос–Варна“;
Редовни разкопки в Късноантична и средновековна крепост Кастрици в резиденция Евксиноград, Варна;
Редовни разкопки в Късноантична и средновековна крепост Петрич кале, община Аврен.


Организация на изложби:
Национална изложба „Съкровищата на Средновековна България“ (2007);
Временна изложба „Варна и морето“ (2009);
Временна изложба „Военни експедиции, въоръжение и снаряжение“ (2009);
Гостуваща изложба „Съкровищата на Средновековна Варна“, Велико Търново (2010);
Гостуваща изложба „Християнски реликви и реликви от България (V-XIXв.), Велико Търново (2013);
Гостуваща изложба „Златните съкровища на България: Варна и най-старото обработено злато в света“, Европейски парламент Брюксел, Белгия (2015);
Гостуваща изложба „Луксозна керамика от XV-XVIII в. Османски фаянс и италианска майолика“, РИМ Стара Загора (2015);
Временна изложба „Златният век на Дордрехт“ (2016);
Временна изложба „Последните открития“ (2017)
Постоянна експозиция „Средновековие“ (2012).