Екип

Елина Мирчева


Сфера на научни интереси: Антична археология; археология на култа (ямни светилища, култови центрове в селища); селищна археология; некрополи; влияние на келтската култура в Тракия.

Образование и квалификации:
2000 Защита на магистърска степен с тема “Тракийски епични владетели от края на ІІ и началото на І хил.пр.Хр.”
1994–1999 Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, специалност История.

Професионален опит:
2000 – Уредник на Античния фонд към Археологически музей - Варна
1998–2000 Организатор в Учебния музей към Археологически музей - Варна

Теренни проучвания:
Спасителни разкопки в ААР „Одесос-Варна”;
Разкопки на “Крайморския квартал на Бизоне”;
Спасителни разкопки на надгробни могили във Варненска и Добричка области;
Спасителни разкопки на храма на Понтийската майка на боговете в гр. Балчик;
Редовни разкопки на крепост Кастрици в резиденция Евксиноград, Варна.

Организация на изложби:
Гостуваща изложба “Първото злато на света, древни тайни. Колекция от Варненския музей, България” в Монреал, Канада (2002);
Гостуваща изложба “От Траките до Отоманите”, гр. Лат, Франция (2006-2007);
Международна изложба „Какво ново, Докторе? Медицина и здравеопазване през Римската епоха.“ В гр. Бавей, Франция (2012);
Постоянни експозиции Старожелязна епоха и Античност (2012).


Участие в проекти:
„Black Sea-Unity and Diversity in the Roman Antiquity“ (2013–2015)

Основни публикации:
1. Фибула със зооморфен пръстен от Великотърновско. – Известия на Народния музей - Варна 36-37, 2000-2001,164-170.
2. Catalogue „Des Thraces aux Ottomans”. 2006, Montpellier, 115, 155, 157, 164, 167, 183 - 206, 208 - 212, 216 - 217, 229 - 230, 232 - 235, 238 - 239, 241, 248, 252, 273 -277, 284.
3. ‘La Tène C’ Fibulae kept in the Varna Archaeological Museum. In: The Lower Dunabe in Antiquity (VІ C BC – VI C AD). 2007, Sofia, 65-72.
4. Археологически проучвания на надгробна могила при с. Божурец, община Каварна, през 2006 г. – АОР 2006, София, 2007, 326-329 (съвместно с И. Лазаренко и Д. Добрев).
5. GODS. HUMANS. MASKS. – Catalogue of exhibition. 2008, Varna, 82.
6. Археологически разкопки в гр. Балчик ул. „Чайка” и ул. „Ген. Заимов”. (Обект „Храм на Понтийската майка на боговете”). – АОР 2007, София, 2008, 297-300 (съвместно с И. Лазаренко и Р. Енчева).
7. Археологически разкопки на храма на Понтийската майка на боговете в Балчик. – АОР 2008, София, 2009, 317-320 (съвместно с И. Лазаренко, Р. Енчева и Н. Шаранков).
8. Елинистическа гробница до с. Баново, Варненско. – Миф 14. Тракия и околния свят. 2008, София, 75-102 (съвместно с И. Лазаренко и Д. Стоянова).
9. The archaeological site - possible evidence about multihazard ancient events. – Proc. Conf. Geoarchaeology and Arhaeomineralogy. 2008, Sofia, 29-30 Octob, 347-352. (with B. Ranguelov, I.Lazarenko, R. Encheva)
10. Елинистическо подмогилно гробно съоръжение край с. Божурец, Каварненско. – Известия на Регионалния исторически музей – Русе. Светът на гетите. Том ХІІ, 2008, Русе, 136-147 (съвместно с И. Лазаренко и П. Георгиев).
11. Елинистическа гробна находка от района на с. Ведрина, Добричко. – В: Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” и българската археология. 2010, Велико Търново, 189-199.
12. The Temple of the Pontic Mother of Gods in Dionysopolis. In: Ancient Sacral Monuments in the Black Sea. 2010, Thessaloniki, 13-62 (with I. Lazarenko, R. Encheva, N. Sharankov)
13. Дионисополският храм на Понтийската майка на боговете. – Проблеми на изкуството, 2008, 4, 44-46 (съвместно с И. Лазаренко и Р. Енчева).
14. Храмът на Понтийската майка на боговете. – Будител 1(19), 2011, 7-22 (съвместно с И. Лазаренко, Р. Енчева и Н. Шаранков).
15. Дионисопольский храм Понтийской Матери богов. – Древности. Харьковский историко-археологический ежегодник. 2011, 10, 344-349 (съвместно с И. Лазаренко и Р. Енчева).
16. Walt Disney comes to Bulgaria : a bronze mount in the Museum of Archaeology, Varna. In: S. Krausz, A. Colin, K. Gruel, I. Ralston, T. Dechezleprêtre (Eds), L'âge du Fer en Europe. Mélanges offerts à Olivier Buchsenschutz, Bordeaux, Ausonius éditions (Mémoires 32), 2013, 551-565 (съвместно с Jordan Anastassov, Ruth & Vincent Megaw)
17. THE TEMPLE OF THE PONTIC MOTHER OF GODS IN DIONYSOPOLIS. Slavena Publishing House, 2013 (with Igor Lazarenko, Radostina Encheva, Daniela Stoyanova, Nicolay Sharankov)