Екип

Валери Кинов

Сфера на научни интереси: средновековна археология; християнско изкуство


Образование и квалификации
1971–1975 СУ „Климент Охридски“, ИФ, Специалност: История, специализация Археология, ІІ специалност: Българска филология


Професионален опит:
1981–1989 Инспектор „Културни прояви“ към Отдел „Култура“ – Градски народен съвет - Варна
1981–1989 Организатор ММФ“Варненско лято“, МКФ „Златният делфин“, Театрален фестивал – Варна, МДА „Знаме на мира“
1990–2018 г. Уредник / Гл. уредник на музеен обект „Аладжа манастир“

 


Теренни проучвания:
Теренни проучвания и събирателска дейност в района на Аладжа манастир.


Организация на изложби:
“Култова пластика от с.Телиш” (1992);
“Средновековни християнски стенописи от България XIV – XVII век” (1992-2000);
“Бит и култура през Възраждането на населението от Шуменския регион” (1993)
“Виртуалният храм. Българският храм на 2000 г.” Изложба от стенописи на съвременни художници по библейски и евангелски притчи. (2000-2004);
„Българско християнско изкуство ХVІІІ-ХІХ век” (2000);
„Аладжа манастир – история и проучвания“ (2001)
“Раннохристиянски мозайки, V в. от Одесос / Варна /” (2005);


Участие в проекти:
Експертно участие в реализацията на проект по програма PHARE : BG 0102.03 Развитие на културен туризъм в България. “Варна град с културно наследство – кръстопът на цивилизации” (2003–2004);
Автор на идейния проект “Консервация и социализация на музеен комплекс и НПК”Аладжа манастир” по ОПРР, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO 001/3.1 – 03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и туристически атракции” (2011).


Популяризаторска дейност:
Участие в международен семинар „Културно-историческото наследство и туризма“, проведен в Брюксел и Лондон (2008);

Участие в международен семинар, организиран в рамките на „Фестивалът на светлината“ – гр. Лион, Франция (2009);

Автор на идейния проект и сценарист на Аудиовизуалният спектакъл “Легенди от Аладжа манастир”, носител на наградата на БХРА „Културна атракция на 2010 г. Съвместно с Продуцентска къща за ТВ и филмопроизводство ЦСМ – София (2009);

Експертно участие в традиционния Черноморски туристически форум (2009–2015);

Автор на сценария на Мултимедийната екскурзоводна система “СмартГайд – Аладжа” въведена в музеен комплекс и НПК “Аладжа манастир” съвместно с австрийската фирма “Шварцконсулт” (2011);

Главен консултант и сценарист на видеоклиповете, включени в Интерактивната, мултимедийна експозиция„Аладжа манастир – история, проучване, легенди и загадки“ (2013).

Основни публикации:

  1. Братя Шкорпил и Аладжа манастир” – научен доклад, Сб. “Културната интеграция между чехи и българи в Европейската традиция”. VІІ Лятна научна среща. Варна 99, С. 2000.
  2. Аладжа манастир – един културен феномен между въображаемото и реалното. Материали от ХХ Летни научни срещи „Въображаемото и културните феномени на Варна“ 15-16 юни 2012 г. Варна, 2012.
  3. Аладжа манастир – иновативни практики и предизвикателство в музейното дело, ИНМВ, ХLV – XLVI ( LX – LXI ), 2009–2010.
  4. Аладжа манастир – Пътеводител. Варна.1999 г.
  5. Легенда за Аладжа манастир. Варна,1999 г.