Екип

Ася Стефанова

Сфера на научни интереси: праистория; праисторическа керамика; социална структура на праисторическото общество през късния енеолит и ранната бронзова епоха.


Образование и квалификации:
2002 - 2003 Магистър по Археология, Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“. Защита на дипломна работа на тема: „Социална структура на късноенеолитното население от селищната могила край с. Хотница (по археологически данни)“.
1998 - 2002 Бакалавър/Историк-археолог, Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“. Защита на дипломна работа на тема: „Мястото на Телиш – Редутите IV в преходния период от енеолита към бронзовата епоха (по данни от керамичния материал)“.

 


Професионален опит:
2016 - РИМ Варна – гл. уредник, отдел Археология
2003 - 2016 Резиденция „Евксиноград“ – Варна – музеен уредник, екскурзовод.


Теренни проучвания:
Спасителни разкопки в ААР „Одесос–Варна“;
Редовни разкопки на обект „Княжески манастир в м. Караачтеке, гр. Варна“;
Редовни разкопки в Късноантична и средновековна крепост Кастрици в резиденция Евксиноград, Варна.


Организация на изложби:
Постоянна експозиция „Дворец Евксиноград“ (2004);
Временна експозиция „Лични вещи и подаръци на царските фамилии“ – Резиденция „Евксиноград“, Варна (2006).