Екип

гл. ас. д-р Христо Кузов

Сфера на научни интереси: Антична и средновековна археология, история и изкуство

Образование и квалификации:
2014 Защита на докторска дисертация с тема: „Заключващи механизми и ключове на територията на днешна Северна България от римската и късноантичната епоха (I – началото на VII век)”
2000 ВСУ „Черноризец Храбър“, специалност История със специализация „История и археология на Западното Черноморие“, магистърска теза на тема: „Железните сечива за обработка на почвата по днешните български земи през античността и средновековието”

 

Професионален опит:
2011 – Главен асистент в отдел Археология на РИМ – Варна
2004 – 2011 Научен сътрудник в отдел Археология на РИМ – Варна
1999 – 2011 Уредник в отдел Археология на Дирекция КИН, Варна
1998 Организатор към Учебния музей в отдел Археология на Дирекция КИН, Варна

Теренни проучвания:
Спасителни разкопки в ААР „Одесос–Варна“;
Редовни разкопки в Марцианопол (дн. Девня);
Спасителни разкопки на крепост Тимум (край дн. Каварна), АР „Яйлата“.

Организация на изложби:
Нидерландия, Дордрехт: "Чудеса на светлината. Икони от Варна и Реклингхаузен" = Wonders of Light. Icons from Varna and Recklinghauzen (2014–2015)
Белгия, Брюксел (Европарламент): „Златните съкровища на България: Варна и най-старото обработено злато в света” (2015)

Основни публикации:
1. A Find of Medieval Iron Objects from a Fortess Near the Village of Dolishte, Varna District. – Archaeologia Bulgarica, IV, 2, 2000, p. 85–91.
2. Lead Roman Mirrors in Varna Archaeological Museum. – Arhaeologia Bulgarica, VI, 3, 2002, p. 63–99.
3. Развитие на орната техника по нашите земи през античността и средновековието. – История, X, 1, 2002, с. 38–50.
4. Боздугани от Варненския археологически музей. В: ¬– AMV I (=Оръжие и снаряжение през късната античност и средновековието IV – XV в.), 2002, с. 179–190.
5. Bronze Metalwork for Decoration of Toilet Boxes from the Roman Period in the Archaeological Museum of Varna. – Arhaeologia Bulgarica, VII, 3, 2003, p. 23–34.
6. Ключалки и ключове за тоалетни сандъчета от римската епоха във Варненския археологически музей. – ИНМВ, 36–37 (51–52), 2000–2001 (2004), с. 188–211.
7. Находка от антични земеделски сечива от околностите на с. Новаково, Варненско. – ИНМВ, 32–33 (47–48), 1996–1997 (2002), с. 151–160.
8. Ключове и елементи за заключващи механизми от римската и ранновизантийската епоха във Варненския археологически музей. – ИНМВ, 38–39 (53–54), 2002–2003 (2005), с. 312–330.
9. Средновековни ключове и катинари от Североизточна България. –В: AMV III–2 (=Българските земи през средновековието (VII–XVIII в.), 2006, с. 161–178.
10. Митологичен сюжет върху бронзови огледала от римската епоха. – В: AMV, V (=Античните цивилизации и морето), 2007, с. 392–399.
11. Проучване на декуманус северно от римските терми на Одесос. – ИНМВ, XLI (LVI), 2005 (2007), с. 18–43.
12. Тимум – малко известен град по Добруджанското крайбрежие. – В: Каварна – средище на Българския североизток, 2007, с. 140–163 (с М. Манолова–Войкова и Т. Роков).
13. Непубликувани оловни огледала с надписи (ІІ–ІV в.) от Варненския археологически музей. – В: AMV, VII–2 (=Нумизматични, сфрагистични и епиграфски приноси към историята на черноморското крайбрежие), 2008, с. 291–300.
14. Саркофази от римският некропол на Одесос. – В: AMV, VIII–1 (=Древните земи на Балканите и Средиземноморието), 2011, с. 199–212 (с В. Тенекеджиев, О. Александров).
15. Кула и castellum aquae по късноантичната крепостна стена на Одесос. – ИНМВ, XLIV (LXIX), 2008 (2012), с. 141–153 (с Т. Роков).
16. The Early Byzantine Defensive Line and The Meridional traveling routes in The Easternmost ridges of The Balkan Mountains. – In: Pax Romana. Kulturaustausch und Wirschaftsbeziehungen in den Donauprovinzen des Römischen Reichs (ed. D. Boteva), 2012.
17. Възникване, усъвършенстване и символика на заключващите устройства. – Известия на Регионален исторически музей Разград. Том 1, 2014, с. 92–115.
18. Археологическо проучване в античния Одесос и средновековна Варна през 2013 г. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 3, 2015, с. 46–65 (с М. Манолова, М. Христов).
19. Проучвания по северната крепостна стена и зидан водопровод на късноантичния Одесос. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 1-2, 2016, с. 5–37 (с М. Христов).
20. Писмени извори за историята на заключващите устройства и тяхната символика. – ИНМВ, XLV–XLVI (LX–LXI), 2009–2010 (2018), с. 228–238.