Учебен музей

 

Варненският учебен музей представя обновената си експозиция благодарение на успешното сътрудничество и с финансовата подкрепа на Американския научен център - София и Фондация „ Америка за България”.

С тяхна помощ Регионалният исторически музей – Варна успя да реализира проекта „Музей за малки и големи (2012-2013 г.)” и да  създаде съвременна интерактивна експозиция за деца и юноши, с климатизация, ново осветление на залите и напълно обновен двор.

Учебният музей  е първият детски музей, открит през 1986 г. от варненски археолози. Той се намира на приземния етаж в Археологическия музей. Разполага с две зали и двор.

Посетителите (малки и големи) могат да видят:

  • Макети на наколно селище и на селищна могила, сечива от камък, кост и кремък от праисторическата епоха.
  • Картини и антично облекло, релефни плочи и фрагменти от статуи на древните  елини и римляни.
  • Прабългарска юрта и славянска полуземлянка, въоръжение и болярски костюми.

В Учебения музей липсва традиционната дистанция между посетител и експонати. Музейно-образователната програма съчетава играта със знанието. Децата рисуват, правят глинени фигури, украсяват съдове, играят на археолози и така научават повече за хората и огъня, за глината и човека, за раждането на скулптурата, за първите монети и т.н.

Учебният музей е притегателен център за малки и големи, място за срещи и разговори, за творческа изява на ученици и учители.

 

уредник на Учебния музей – Наталия Енева

тел. 052 681039; 052 681060 е-mail: educational@museumvarna.com

 


Варненският учебен музей е открит през далечната 1986 г. и се намира на приземния етаж в Археологическия музей. Създатели са варненските археолози и музейни уредници ст. н. с. Димитър Димитров и н. с. Иван Иванов.

Те  правят за първи път в България музей за деца, който има своя експозиция и зала за образователни дейности. Амбицията им е да обогатят техните представи за миналото. Да провокират по-голям интерес към историята и археологията, като създадат еднo нетрадиционно, привлекателно и същевременно достъпно експозиционно пространство, в което посетителите (малки и големи)  имат пряк досег с музейните експонати.  „Чувам и забравям, виждам и запомням, правя и разбирам” – тази древна китайска поговорка добре илюстрира концепцията  на създателите на музея. Затова те избират името "Учебен", а не само детски музей.

 

 

 

 

 

 

Eкспозицията представя живота на хората през праисторическата епоха и бита на славяните и прабългарите. Показани са три типа жилища – праисторическо, славянска полуземлянка и прабългарска юрта; сечива от различни епохи – юмручни клинове, каменни брадви, лък, стрели, бойно копие, железарски инструменти и др. Направена е възстановка на вертикален тъкачен стан, изградена е хромелна площадка за мелене на зърно, ръчно грънчарско колело.  Всички предмети са копия на оригинални образци и могат да се ползват.

В първите години образователните програми на Учебния музей  се съсредоточават основно в специализираната експозиция. Проучвайки внимателно постигнатото в областта на експерименталната археология, уредниците подготвят няколко демонстрации, като палене на огън, пробиване на кост, работа с ръчно грънчарско колело и др. Те и досега провокират интереса на посетителите, които са не само наблюдатели, но и активни участници.

По същото време е създадена и богата филмотека от научно-популярни филми на историческа и природо-научна тематика. Организират се публични прожекции.

През 90-те години на XX век, под мотото „В музея можем да учим, като се забавляваме!”, започват да се разработват музейно-образователни програми, които представят  цялата експозиция на Археологическия музей. Те са на няколко нива, на различни теми и са съобразени с възрастовите особености на учениците. Образователните програми съчетават играта с научната информация, демонстрациите с различните дейности на децата (попълване на работни листи, рисуване, работа с глина).

Подготвят се детски книжки. Първата е „Земята на златото. Приказки на археолога”, написана от Иван Иванов. Следват „Пътуване в миналото” и „Монета” на Лиляна Липчева, уредник на Учебния музей.

 

ИГРИ С ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

 
Виртуален реставратор   Открий тайната на монетите

 

 


   

Музей за малки и големи – така се нарича проектът, който от лятото на 2012 г. започна да се изпълнява в Учебната експозиция (известна в публичното пространство като Учебен музей) на Археологическия музей в град Варна.

Проектът получава одобрение отФондация „Америка за България” чрез Американския научен център – София.

За изпълнението на заложените в него дейности са предостaвени 49 137 долара.

Десетилетия наред Варненският учебен музей е единствен в България.

През 2010-2011 г. със съдействието на фондация Америка за България са направени детски кътове в няколко музеи в страната. Появата им показва, че българската музейната общност все повече осъзнава нуждата от привличане на широката детска и юношеска аудитория в музейните зали.

В същото време Учебният музей във Варна е в тежко състояние. От откриването му през 1986 г. до 2011 г. не е правен основен ремонт на помещенията. Той е с морално остаряла експозиция и с лошо осветление. Години наред външните входове не се използват, поради силно занемарения вид на двора, пропуканите стълби и нестабилните парапети.

Залата за замнимания преди ремонта

През лятото на 2011 г., със средства на Регионален исторически музей – Варна се извършва частична строително-ремонтна дейност в залите на Учебния музей. Ремонтът е незавършен. Учебният музей е затворен.

За да бъде възстановена бързо дейността му е създаден Проект Музей за малки и големи. В него са заложени нови решения, с които музейната експозиция да стане по–атрактивна, по–функционална. Да има повече удобство и сигурност за децата в залите на музея.

Залата за занимания сега

Проектът включва обновяването на външното пространство, така че Учебният музей да се стане цялостен комплекс, с двор, с експозиция, със зала за занимания.

Проектът Музей за малки и големи трябва да завърши през лятото на 2013 г.

С реализирането му:

  • Ще се възстанови музейно-образователната дейност на Учебния музей.
  • Музеят ще може да се посещава и от индивидуални посетители, а не само от организирани групи, както е било досега.
  • Учебният музей ще се превърне в привлекателно място за срещи, разговори, за творческа изява на ученици и студенти.

Проектът Музей за малки и големи продължава идеите на създателите на Учебния музей, които преди 27 години с много ентусиазъм поставят началото на детските музеи в България.

Ученици и преподаватели от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив изработват римските антични и българските болярски средновековни костюми, дейност заложена  в българо-американския проект Музей за малки и големи.


 


Kонтакти

Наталия Енев - уредник на Учебния музей

Лиляна Липчева – уредник на Учебния музей

Варна, ул. Мария Луиза, 41

тел. 052 681039

е-mail: educational@museumvarna.com