Новини

НА 15-ти май 2016 г. ще бъде официално открит новия Посетителски център на Римски терми

12 май 2016

Едновременно с това ще бъде дадено началото и на Туристическия сезон.

Посетителският център на обекта Големи римски терми е част от Проекта на Община Варна и РИМ - Варна, започнат през 2014 г. – „Римските терми на Одесос“, включващ: Паркинг на бул. Приморски, Малки римски терми, пешеходна зона по ул. "8-ми ноември", Музей за история на Варна, пешеходна зона и велоалея по ул. „Сан Стефано” и Посетителски център на Големи терми.
1. През 2014 г. бе завършен обекта Малки римски терми - с Посетителски център (сервизни помещения, информационна кабина и бюфет), с реставрация на част от археологическия обект, пълно изчистване от вредна растителност, залесяване, озеленяване, пешеходни алеи, ефектно нощно осветление, голяма шатра за културни мероприятия и малка сцена. Осигурени бяха вода и канал, както и електричество. Обектът бе изцяло ограден и свързан с изградената пешеходна зона по ул. 8-ми ноември и паркинга на бул. Приморски.
Финансирането е изцяло по бюджета на Община Варна в размер на 130 000 лв., предоставени като целеви средства на РИМ-Варна. Обектът завършен за 6 месеца.
2. През 2014 г. със средства на Община Варна приключи първи етап от социализацията и естетизацията на Големи римски терми: възстановено ефектното нощно осветление (120 000 лв.), извършена реставрация на силно засегната от ерозията зала с басейни. Изцяло със средства на Община Варна в размер на 240 000 лв.
3. През 2015 г. започна проектиране и изграждане на Посетителски център и частична реставрация на Големи римски терми.
Проектът за Посетителски център е подарен на Община Варна от Архитектурно студио Рачеви.
Включва - отреждане на парцел извън границите на обекта, премахване на част от стари огради. ВиК и ел. инсталации. Изграждане на информационна кабина, магазин за книги и сувенири, бюфет, сервизни помещения - М, Ж и за инвалиди. Всички конструкции са разположени под общ ефектен покрив с декоративно осветление. Сменени са плочите по пешеходните алеи и ново покритие на улично и площадно пространство. Поставен е информационен екран. Сградите и помещенията с пълно оборудване - сервизно, офис и щандове. В момента се разполагат рекламни и информационни пана и нагледни материали. Възстановено ефектно осветление. Извършена реставрация на силно обрушен участък от входната част на сградата.
Финансирането е изцяло от Община Варна, с целеви средства, предоставени на РИМ - Варна за обявяване на обществена поръчка и изпълнение строежа в размер на 270 000 лв. (230 000 - строителство и 40 000 – реставрация на част от главен вход на Термите) от фирма „Весела”.
Работно време на Малки терми до 18 часа, на Големи терми - до 22 часа (експериментално).
На Големи терми се предвижда изграждане и оборудване на лятна сцена за спектакли и концерти. Вече има предложения за концерти и спектакли с представен график. Има подготвен менъджерски екип за културни изяви през летния сезон.