Новини

Заключителен етап е работата по Работен пакет II по проект Codes of Cultural Heritage

29 ноември 2023

В заключителен етап е работата по Работен пакет II ("Тематичен подход и създаване на съдържание") по проект Codes of Cultural Heritage, финансиран от програма "Еразъм +"

Анализ на нуждите
В стремежа да подобри преподаването на културно наследство, екипът на проекта предприе стъпки за анализ на нуждите. Чрез задълбочени проучвания се откроиха нуждите от повече образователно време посветено на културното наследство, от интегриране на повече дигитални технологии и повече учебно време прекарано извън класната стая. Въоръжен с резултатите, екипът на Codes of Cultural Heritage се зае с изработването на механизми за решаване на тези проблеми.

Дидактичен дизайн
Екипът на проекта посвети почти четири месеца на изработването на Дидактичен дизайн, който е гръбнакът на работата по подобряване преподаването на културно наследство.

Планове на уроци
В екипът на Codes of Cultural Heritage участват седем партньора от шест държави: Румъния, Турция, Белгия, Португалия, България и Италия. Всеки от партньорите определи експерти, които да работят по учебни планове посветени на преподаването на културно наследство. В резултат бяха създадени над 30 учебни плана в седем тематични направления (хъба): "Храна", "Обичаи и традиции", "Музика и танци", "Технологии", "Музеи", "Артефакти" и "Езици". По този начин беше създадено разбираемо и завладяващо учебно съдържание предназначено за деца във възрастовата група 11-15 г. Училищата партньори по проекта, вече включват част от учебните планове в своите програми.