Новини

Излезе от печат монографията „Византийска керамика от Българското Черноморско крайбрежие (VIII – XIV в. сл. Хр.)“

02 ноември 2023

Излезе от печат монографията „Византийска керамика от Българското Черноморско крайбрежие (VIII – XIV в. сл. Хр.)“  по програма  „Помощ за книгата 2023 г.“, финансирана от Министерство на културата и финансовата подкрепа на НАИМ-БАН.
В рамките на програма „Помощ за книгата 2023 г.“, финансирана от Министерство на културата, излезе от печат монографията на д-р Мария Манолова – Войкова, Византийска керамика от Българското Черноморско крайбрежие (VIII – XIV в. сл.Хр.)“ (изд. Онгъл, 2023 г.).  
Книгата представлява първия опит за цялостно представяне на византийския керамичен внос от Българското Черноморие. В нея са каталогизирани близо 850 амфори и трапезни съдове от 15 музейни колекции. Находките са класифицирани в 32 категории, за всяка от които е предоставена изчерпателна информация за технологията на изработка, характерните декоративни белези, установената хронология и произход. Проследен е географският ареал на разпространение на византийския внос в Черноморския район и във вътрешността на българските земи. Изследването обхваща 13 селища от крайбрежната зона и очертава техните търговски контакти през периода VIII – XIV в. Сред илюстрираните образци са забележителни произведения на византийското грънчарство и примери за местни изделия, които се придържат към византийската художествена традиция.