Новини

ПРЕДСТАВИТЕЛНА СРЕЩА „ИНТЕЛИГЕНТЕН МУЗЕЙ, ИНТЕЛИГЕНТНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ“

01 ноември 2023

 
 
 
ПРЕДСТАВИТЕЛНА СРЕЩА
„ИНТЕЛИГЕНТЕН МУЗЕЙ, ИНТЕЛИГЕНТНА ТУРИСТИЧЕСКА 
ДЕСТИНАЦИЯ“
 
за едно по-различно мултифункционално пространство, културно многообразие, 
среда на отворено общуване и център за наука, култура и изкуство 
 
2 ноември 2023 г. (четвъртък), 16.00 часа
Учебен музей (сграда на Археологически музей)
гр. Варна, ул. „Мария Луиза“ № 41
 
На 2 ноември 2023 г. (четвъртък) от 16.00 часа в учебния музей на отдел  „Археология“ (археологически музей) при РИМ-Варана ще се проведе представителна  среща по проект „Развиване на Регионален исторически музей-Варна като  мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“ с финансовата подкрепа от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.
 
Срещата се организира от РИМ-Варна съвместно с ИУ-Варна (партньор по  проекта) под наслов "Интелигентен музей, интелигентна туристическа дестинация".
 
По време на събитието екипът от научни изследователи от ИУ-Варна доц. Генка Рафаилова, гл.ас.д-р Красимира Янчева и гл.ас.д-р Тодор Дянков ще представят разработения в рамките на проекта предприемаческия план за развитие на РИМ-Варна, споделяне на резултати от партньорството между музея и университета. Експертният екип, който разработи предприемаческия план по този проект ще представи възможностите и решенията как РИМ-Варна да се превърне в многофункционално пространство с интелигентни преживявания за неговите посетители и в двигател на  значими социални и културни промени в град Варна.
 
В резултат на проекта е разработена монография "Развитие на интелигентна туристическа дестинация '2030 /на примера на община Варна" с автори Генка Рафаилова,  Златка Тодорова и Христина Филипова, която ще бъде представена и ще постави акцент върху развитието на гр. Варна като интелигентна туристическа дестинация.
 
В срещата ще участват партньори на РИМ-Варна по проекта, представители на целевите групи и други заинтересовани страни.