Новини

Доставено специализирано оборудване за подобряване на условията за съхраняване на движимите културни ценности в част от фондохранилищата на РИМ-Варна

07 март 2023

В рамките на проект № РД11-06-307/07.10.2022 г., „Създаване на устойчиви условия за съхраняване на движими културни ценности в част от фондохранилищата на Регионален исторически музей – Варна“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Министерството на културата, беше възможно да се закупи и достави оборудване за част от фондохранилищата на РИМ-Варна.
Благодарение на проекта отделите „Етнография“, „Природа“, „Нова история на гр. Варна“, „Българските земи XV - XIX в.“ и „Най-нова история“ успяха да подобрят условията във фондохранилищата, като се достави оборудване, включващо нови влагоуловители, измерители на температура и влажност, нови архивни кутии в различни размери и доставянето и монтажа на стелажни модули.
В тези отдели се съхраняват различни по вид и размер движими културни ценности, които са много чувствителни към промените в микроклимата, в който са съхранявани. С цел гарантиране тяхното правилно опазване и дългосрочно съхранение, набавеното оборудване ще помогне на специалистите да отчитат промените, които възникват в атмосферната среда на фондохранилищата, и да предприемат нужните мерки за предовратяване на щети и съответно да се вземат необходимите мерки да се осигуряват устойчиви условия за тяхното опазване.
Не на последно място, бяха осигурени хард дискове за отделите с цел дигитално съхранение на движимите културни ценности. Това ще позволи на музейните експерти да имат директен достъп до конкретна специализирана информация при необходимост и да бъдат по-ефикасни в класификацията и инвентаризацията на културните движими ценности, съхранявани във фондохраналищата.
През годините РИМ-Варна непрекъснато работи към подобряване и модернизиране на условията на работа в научната си и музейна работа с финансовата подкрепа на Министерство на културата.