Новини

Представителна среща - 28 февруари 2023 г. (вторник), 10.00 часа, Зала 320, Икономически университет – Варна

24 февруари 2023

 
 
 
 
 
ПРЕДСТАВИТЕЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ PUB-2022-10 „ИЗСЛЕДВАНЕ, ПРИОБЩАВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА НОВИ ПУБЛИКИ - ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕЖДУКУЛТУРЕН И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОСТ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИТЕ ЧИТАЛИЩА И МУЗЕИ“ ПРОГРАМА „ПУБЛИКИ’22“, НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА“ 28 февруари 2023 г. (вторник), 10.00 часа, Зала 320, ет.3 Икономически университет – Варна
На 28 февруари 2023 г. в сградата на ИУ-Варна ще се проведе представителната среща по проект PUB-2022-10 „Изследване, приобщаване и разширяване на нови публики - изграждане на междукултурен и образователен мост между българските читалища и музеи“ с финансовата подкрепа на програма „Публики’22“ на Национален фонд „Култура“.
Целта на тази среща е да се поставят основите на един активен и ползотворен диалог между читалищата и музеите от Варна и областта, за да се изгради единен мост на общуване, приобщаване и взаимодействие между местните читалища и музеи, които да работят заедно за обогатяване културния и социален живот на местната общност.
Идеята за този проект се породи от осъзнаването на най-голямото предизвикателство, пред което са изправени културните организации в България, а именно утвърждаване на тяхното място в социалния, културния и икономическия живот на местната общност.
В срещата ще се включат членовете на екипа на проекта от Регионален исторически музей – Варна, Икономически университет – Варна и Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища" Варна както и представители на местните читалища и музейни специалисти от Варна и областта.