Новини

Обучение на ръководен и експертен персонал от РИМ – Варна по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01

30 януари 2023

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На 26.01.2023 г. и 27.01.2023 г. се проведе обучение за ръководен и експертен персонал от  РИМ – Варна по проект №BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна като мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.
 
 
Основната цел на проведеното обучение е да се подпомогне изграждането на управленския и експертен капацитет на персонала на РИМ-Варна и ефективното и предприемаческо управление на експонираното културно-историческо наследство.
 
 
Обучението се проведе в рамките на два дни, като бяха с основните теми "Културно предприемачество" и "Управление на културно-историческото наследство и иновации", като стремежът беше да се развият знания и умения, необходими за развитието на РИМ – Варна в контекста на новите социално-икономически реалности и предизвикателства. Обучението се проведе от Варненската туристическа камара с подкрепата на Икономически университет – Варна.