Новини

РИМ-Варна стартира работа като партньор по проект „Кодиране на културното наследство“

13 януари 2023

РИМ-Варна стартира работа като партньор по проект „Кодиране на културното наследство“, по програма „Еразъм+, Кръг 1, Партньорства за сътрудничество в училищното образование (KA220-SCH) с продължителност 24 месеца (декември 2022 - ноември 2024 г.). В проекта като партньори участват училища, музеи и арт организации от Италия, Португалия, Белгия, Румъния, България и Турция. 
Проектът цели: 

- Да повиши знанията на учениците от партньорските държави по отношение на европейското културно наследство и неговото многообразие, а също така и да ги запознае с неговата социална и образователна стойност; 
- Да подобри достъпа на учениците до културното наследство и предаването на умения за неговото разбиране; 
- Да се разработи дигитално съдържание, технологии и практики, които да се използват за популяризиране на културното наследство.  

Важен резултат от изпълнението на проекта ще бъде изработването на платформа с дигитално съдържание, която ще включва планове на уроци, ръководства за учители, симулационни игри, виртуална реалност, различни обучителни дейности, както и диалогова зона за потребителите.  

Създадените партньорства в рамките на проекта ще бъдат фактор за укрепване на връзката и подобряване на сътрудничеството между културните и образователните институции в една важна сфера – тази на културно-историческото наследство и неговото преподаване.