Новини

ОБУЧЕНИЕ ЗА РЪКОВОДЕН И ЕКСПЕРТЕН ПЕРСОНАЛ НА РИМ – ВАРНА

13 януари 2023

ПРОЕКТ № BGCULTURE-1.001-0005-C01 

„РАЗВИВАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ВАРНА КАТО МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ОБЩЕСТВЕНО ПРОСТРАНСТВО ЗА НАУКА, ИЗКУСТВО,  КУЛТУРА И ОБЩУВАНЕ“

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

 

ОБУЧЕНИЕ ЗА РЪКОВОДЕН И ЕКСПЕРТЕН ПЕРСОНАЛ НА РИМ – ВАРНА

26.01.2023 г. – 27.01.2023 г.

Зала 116, Икономически университет – Варна

“КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” - за експертен и ръководен персонал на РИМ- Варна - 26 януари 2023 г. от 9.00 до 13.00 часа в зала 116 на Икономически университет - Варна.

“УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И ИНОВАЦИИ” - за ръководен персонал на РИМ- Варна - 27 януари 2023 г. от 9.00 до 13.00 часа в зала 116 на Икономически университет - Варна .

За да вземете участие в обучението, следва да попълните следната заявка за участие в срок до 20 януари 2023 г.:  https://forms.gle/AWH9SnJdG6s3rWbn9

Всички участници, преминали обучението ще получат сертификат.