Новини

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ С УЧАСТИЕТО НА ПРОФ. ОВЧАРОВ

21 октомври 2022

"Важно представяне на българската наука на 5-я конгрес по археология на Евразийските степи" в Казахстан (11-14 октомври 2022 г.)


На 21 октомври 2022 г. (петък) от 10.00 часа, зала "Север", ет.2, сградата на Археологическия музей, ще се проведе пресконференция на тема Важно представяне на българската наука на 5-я конгрес по археология на Евразийските степи" в Казахстан (11-14 октомври 2022 г.) със специалното участие на проф. Н. Овчаров.