Новини

РИМ – Варна с нов проект „Преобразяване на Регионален исторически музей - Варна в приобщаващ и социално иновативен музей“ с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”

18 август 2022

Проектът има за цел да организира да развие РИМ-Варна като приобщаващ и социално иновативен музей, като ще бъде адаптиран за хора с физически ограничения достъпа до експозициите на пет специализирани отдела: „Археология” – музеен обект „Аладжа манастир“; „Етнография”; „Българските земи XV - XIX в.”; „Нова история” и „Природа”.

Общ бюджет 71398,78 лв. с продължителност на изпълнение от септември 2022 г. до декември 2023 г.

За да отговори по възможно най-добър начин на потребностите на потенциалните си публики, РИМ – Варна ще постигне по-високи резултати в посещаемостта на своите музейни експозиции чрез въвеждането на социална иновация посредством поставянето на дигитален публичен информационен терминал в експозициите на отделите „Етнография”; „Българските земи XV - XIX в.”; „Нова история” и „Природа” и изграждането на висококачествени виртуални турове.

Проектът допълнително ще развие социалната ангажираност на РИМ-Варна чрез прилагането на социална иновация и адаптиране на културните му пространства. Това ще допринесе за постигането на по-добра и по-интерактивна комуникация с публиките на музея и ще засили ролята на културното съдържание на неговите експозиции в развитието на целево привличане на определени групи като хора с физически ограничения, възрастни, семейства, ученици и други групи.

Асоциирани партньори в проекта са Фондация „Радост за нашите деца“, ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, Сдружение „Таляна“, Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски – Варна“. Съвместната работа с местните организации и институции ще допринесе за социалната ангажираност на РИМ-Варна чрез прилагането на социална иновация и адаптирането на културните му пространства за социално уязвими групи. Партньорските организации ще работят заедно за превръщането на културните пространства в гр. Варна в социално достъпни и приобщаващи, като се намалява социалната изолация и се постигне високо ниво на удовлетвореност сред гражданите и посетителите.

Вярваме, че този проект ще бъде ключов фактор за развитието на РИМ-Варна като важен културен институт в гр. Варна, който се грижи и се ангажира изцяло към своите посетители и гости.