Новини

АКТУАЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ АЛАДЖА МАНАСТИР И ПОБИТИ КАМЪНИ

18 април 2022

РАБОТНО ВРЕМЕ НА МУЗЕЕН ОБЕКТ „АЛАДЖА МАНАСТИР“

На 22 и 23 април 2022 г. обектът ще бъде отворен за посетители с платен вход, работно време от 09.00 до 17.00 часа.

На 24 април 2022 г. обектът ще бъде отворен за посещение със свободен достъп, без музейната сграда, работно време от 09.00 до 17.00 часа.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА МУЗЕЕН ОБЕКТ „ПОБИТИ КАМЪНИ“

На 23, 24 и 25 април 2022 г. обектът ще бъде отворен за посетители с платен вход, работно време от 10.00 до 19.30 часа.