Новини

Регионалният исторически музей – Варна се обръща с молба за помощ

25 май 2021

Варненския халколитен некропол е открит случайно при изкопни работи в Западната промишлена зона на гр. Варна през есента на 1972 година. Още в първите гробове е намерено невероятно количество златни и медни изделия, което веднага предизвиква медийна и научна сензация в световен мащаб. Датиран във времето на късната каменномедна епоха (втора половина на V хил. пр.Хр.), некрополът разкрива картината на богато общество от членове с разнороден социален  и материален статут, със сложна организация и изградени властови структури. С разнообразието на погребални практики и огромния брой находки от различни материали – метали, минерали, рог, кост, камък, кремък и др., Варненския халколитен некропол остава най-забележителният и значимият паметник за праисторията не само на Балканите и Европа, но и на целия свят.
Варненският некропол е един от подобни паметници, проучени на територията на североизточната част на Балканския полуостров. На фона на останалите той обаче се откроява със своите уникалност и богатство. На първо място интересът към него е предизвикан от разнообразието и многобройността на гробните дарове. Сред тях най-голям интерес привличат златните предмети. Те са над 3 000 на брой, а общото им тегло надвишава 6 кг. Разпределението им по гробове е доста показателно: открити са само в 62 комплекса, но теглото на намерените изделия от благородния метал само в гробове 1, 4, 36 и 43 е над 5 кг. Досега за V хил.пр.Хр. другаде не е известна подобна концентрация на златни артефакти. Теглото и количеството на златните находки от Варненския некропол надвишават неколкократно същите показатели на всички открити досега синхронни предмети от този драгоценен метал в целия свят.
Не по-маловажна е обаче значителната разлика в броя и вида и на останалите дарове, открити в отделните гробове. Варненският халколитен некропол илюстрира първите етапи от зараждането на класово общество, което го превръща в свидетелство за появата на първата цивилизация – по-ранна от шумерската и египетската с повече от половин хилядолетие. Предметите от злато бележат социалния статут на притежателите им, а не са израз на тяхното лично богатство. Изглежда, че тук са погребани обитателите на социално-икономическия център на високо развитата общност, населяваща Северозападното Черноморие през втората половина на V хил. пр.Хр.
Разкопките на некропола с няколко прекъсвания траят 13 сезона в периода от 1972 до 1991 г. Общо е разкопана площ от 7 500 кв.м. Досега са проучени 315 гроба, от които 93 са на мъже, 67 – на жени, а 47 са символични – без положено в тях тяло. Останалите са нарушени в различна степен от по-късни вкопавания, строителни и земеделски дейности.
Находките от разкопките се съхраняват във Варненския археологически музей, където ежегодно хиляди посетители от целия свят идват да ги разгледат и да научат повече за този блестящ обект. През 2021 г. музеят планира възобновяването на разкопките – почти половин век след началото и тридесет години след прекъсването му. Полученото финансиране от страна на държавата е недостатъчно за осъществяване на поставените от екипа цели. Затова Регионалният исторически музей – Варна се обръща с молба за помощ съм всички, които искат да бъдат съпричастни към проучването. Необходимата сума за провеждане на един месец от разкопките е 45 000 лева. Набирането на повече средства ще позволи по-дългата продължителност на теренната работа. Остатъкът ще бъде прехвърлян за проучванията през следващия сезон, като археолозите си поставят за цел пълното изследване на източната част на некропола в рамките на следващите три години. Всяка помощ – за осигуряване на финансови, материални, транспортни и други средства – ще бъде приемана с благодарност. Станете част от историята, помогнете за проучването на най-значимия археологически паметник на България!

Банковата сметка на Регионалния Исторически музей - Варна е:

IBAN: BG04 CECB97903124160300   BIC: CECBBGSFЦКБ – ВАРНА

При превода отбелязвайте „За проучването на Варненския некропол“. Размерът на събраните средства и отчитането на тяхното разходване ежемесечно ще бъдат публикувани на сайта на музея - https://www.archaeo.museumvarna.com/

Със желаещите фирми музеят може да сключи договор за дарение и да издаде необходимите документи. Всеки от дарителите при поискване ще получи грамота за дарение.

 

За уточняване на финансови въпроси:

Желязка Дюлгерова, главен счетоводител

тел. 052 681015, e-mail: rim_kasa@abv.bg

За организационна, научна и практическа информация:

д-р Владимир Славчев, главен асистент

тел. 052 681027, моб. 0890 566726, e-mail: vladosl@yahoo.com