Библиотека

Библиотеката на Варненския археологически музей е една от най-богатите с археологическа литература библиотеки в страната. Създадена още от братя Шкорпил, днес в нея има повече от 7000 монографии и 24000 тома периодични издания на различни езици от много страни. Чрез своя годишник „Известия на Народния музей – Варна” (ИНМВ), основан през 1907 г. от който са излезли 53 тома и Acta Musei Varnaensis – периодични сборници, от които са излезли 6 тома от 2000 г. насам, библиотеката на Археологическия музей поддържа книгообмен с над 300 абоната – библиотеки, музеи, университети и археологически институти по целия свят.

Книгите от Acta Musei Varnaensis можете да поръчате тук:

Популярна и специализирана литература

 


ИЗВЕСТИЯ НА НАРОДНИЯ МУЗЕЙ ВАРНА (ИНМВ) 48 (63)

Имамe удоволствието да ви представим новия брой (48 (63)) на периодичното научно издание на Регионалния исторически музей – Варна: „Известия на Народния музей Варна“ (ИНМВ). Томът е посветен на 120 години от създаването на Варненското археологическо дружество.

прочети повече »

ИЗВЕСТИЯ НА НАРОДНИЯ МУЗЕЙ ВАРНА (ИНМВ) 47 (62)

Имамe удоволствието да ви представим новия брой (47 (62)) на периодичното научно издание на Регионалния исторически музей – Варна: „Известия на Народния музей Варна“ (ИНМВ).
Началото на поредицата е поставено преди повече от столетие, през 1908 г., като: „Известия на Варненското археологическо дружество“ (ИВАД). През 1965 г. изданието е наследено от „Известия на Народния музе Варна“ и това традиционно заглавие е съхранено до днес, показвайки приемствеността в науката и музейното дело в Морската столица.
 

прочети повече »

TERRA ANTIQUA BALCANICA ET MEDITERRANEA

ACTA MUSEI VARNAENSIS VIII-2
TERRA ANTIQUABALCANICA ET MEDITERRANEA СБОРНИК В ЧЕСТ НА АЛЕКСАНДЪР МИНЧЕВ MISCELLANEA IN HONOUR OF ALEXANDER MINCHEV
Международна конференция Варна, 23 февруари 2007 Internacional Conference Varna, February 23th, 2007

прочети повече »

TERRA ANTIQUA BALCANICA ET MEDITERRANEA

ACTA MUSEI VARNAENSIS "VIII-1"
СБОРНИК В ЧЕСТ НА АЛЕКСАНДЪР МИНЧЕВ
MISCELLANEA IN HONOUR OF ALEXANDER MINCHEV
Международна конференция Варна, 23 февруари 2007
Internacional Conference Varna, February 23th, 2007

прочети повече »

НУМИЗМАТИЧНИ И, СФРАГИСТИЧНИ И ЕПИГРАФСКИ ПРИНОСИ КЪМ ИСТОРИЯТА НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

ACTA MUSEI VARNAENSIS "VII-2"
В ПАМЕТ НА СТ.Н.С. МИЛКО МИРЧЕВ Варна, 15-17 септември 2005 г.
NUMISMATIC, SPHRAGISTIC AND EPIGRAPHIC CONTRIBUTIONS TO THE HISTORY OF
THE BLACK SEA COAST

прочети повече »

НУМИЗМАТИЧНИ, СФРАГИСТИЧНИ И ЕПИГРАФСКИ ПРИНОСИ КЪМ ИСТОРИЯТА НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

ACTA MUSEI VARNAENSIS "VII-1"
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ. В ПАМЕТ НА СТ.Н.С. МИЛКО МИРЧЕВ
Варна, 15-17 септември 2005 г.
NUMISMATIC, SPHRAGISTIC AND EPIGRAPHIC CONTRIBUTIONS TO THE HISTORY OF
THE BLACK SEA COAST

прочети повече »

ВАРНЕНСКИЯТ ХАЛКОЛИТЕН НЕКРОПОЛ И ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРАИСТОРИЯТА НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

ACTA MUSEI VARNAENSIS "VI"
STUDIA IN MEMORIAM IVANI IVANOV THE VARNA ENEOLITHIC NECROPOLIS AND PROBLEMS OF PREHISTORY IN SOUTHEAST EUROPE.
 

прочети повече »

АНТИЧНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ И МОРЕТО

ACTA MUSEI VARNAENSIS "V"
АНТИЧНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ И МОРЕТО
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ЧЕСТ НА 70-ГОДИШНИHATA НА ПРОФ. МИХАИЛ ЛАЗАРОВ
Варна, 13-15 октомври 2004 г.

 

прочети повече »

РАННОХРИСТИЯНСКИ МЪЧЕНИЦИ И РЕЛИКВИ И ТЯХНОТО ПОЧИТАНЕ НА ИЗТОК И ЗАПАД

ACTA MUSEI VARNAENSIS “IV”
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ INTERNATIONAL CONFERENCE
ВАРНА 20-23.11.2003


 

прочети повече »

БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО (VII-XVIII в.)

ACTA MUSEI VARNAENSIS “III - 1”
БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО (VII-XVIII в.)
Международна конференция в чест на 70-годишнината на проф. Александър Кузев

 

 

прочети повече »