Османски период

брой на страница: 10 | 20 | 30

Варна през ХIV–ХVIII в.

Все още дори нямаме сигурни сведения кога Варна е завладяна от турците. Известно е съобщението на Мехмед Нешри, че първият опит е направен от Яхши бег, пълководец на Али паша, през 1388 г. Изглежда турците влизат в него...... прочети повече »

Тип: Статия| Епоха : Османски период