Календар

Официално откриване на две изложби и тяхното представяне от археолозите от Регионален исторически музей – Шумен

31 май 2016


За летния сезон - от месец юни до месец септември включително, Археологически музей – Варна има удоволствието да представи на своите гости две гостуващи изложби на Регионален исторически музей – Шумен.
Първата изложба е със заглавие "Въоръжение от I хил. пр. Хр. от фонда на РИМ - Шумен".
Изложеното въоръжение е изключително разнообразно. Сред подбраните за изложбата артефакти, които са част от една от най-големите сбирки от оръжие в страната, могат да се видят шлемове, възстановена ризница и нагръдници от различни тракийски некрополи, голямо разнообразие от върхове за копия, върхове на стрели и части от калъпи за тяхното отливане. Показани са още експонати от нападателно въоръжение като криви ножове, акинаци, и бойни брадви, типичната за траките ромфея и мечове, някои от които ритуално прегънати. Хронологически колекцията обхваща периода от втората фаза на ранножелязната епоха (VІІІ – VІ в. пр. Хр.) до края на елинистическата епоха (ІV – І в. пр. Хр.)

Втората изложба, предоставена от Регионален исторически музей - Шумен е „Култов комплекс край с. Салманово, Шуменско. Разкопки 2006 и 2007 г.“
Тя съдържа близо 200 находки от изцяло проучената тракийска надгробна могила от ІІІ в. пр. Хр.и култово ямно поле от VІ-V в. пр. Хр., сред които керамични съдове, предмети от бита, накити, култови фигури и въоръжение.


Официалното откриване на двете изложби и тяхното представяне от археолозите от Регионален исторически музей – Шумен, ще се състои утре – 31 май 2016 г. от 15.30 ч.в зала Юг на Археологически музей - Варна.