Екип

Елина Мирчева

Родена през 1976 г. в гр. Варна. През 2000 г. завършва Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" със специалност история. Защитава магистърска степен на тема “Тракийски епични владетели от края на ІІ и началото на І хил.пр.Хр.” с научен ръководител доц. Ив. Тодоров. Започва работа в Археологически музей – Варна през 1998 г. От 1999 г. е организатор в Учебния музей, а от 2000 г. уредник на Античния фонд към музея.

Интересите й са в областта на класическата археология.

 

Служебен телефон: + 359 52 681054
e-mail: elina_arch@abv.bg

 

 

 

СПИСЪК
на научните публикации

1. Фибула със зооморфен пръстен от Великотърновско. – Известия на Народния музей - Варна 36-37, 2000-2001,164-170.

2. Catalogue „Des Thraces aux Ottomans”. 2006, Montpellier, 115, 155, 157, 164, 167, 183 - 206, 208 - 212, 216 - 217, 229 - 230, 232 - 235, 238 - 239, 241, 248, 252, 273 -277, 284.

3. ‘La Tène C’ Fibulae kept in the Varna Archaeological Museum. In: The Lower Dunabe in Antiquity (VІ C BC – VI C AD). 2007, Sofia, 65-72.

4. Археологически проучвания на надгробна могила при с. Божурец, община Каварна, през 2006 г. – АОР 2006, София, 2007, 326-329 (съвместно с И. Лазаренко и Д. Добрев).

5. GODS. HUMANS. MASKS. – Catalogue of exhibition. 2008, Varna, 82.

6. Археологически разкопки в гр. Балчик ул. „Чайка” и ул. „Ген. Заимов”. (Обект „Храм на Понтийската майка на боговете”). – АОР 2007, София, 2008, 297-300 (съвместно с И. Лазаренко и Р. Енчева).

7. Археологически разкопки на храма на Понтийската майка на боговете в Балчик. – АОР 2008, София, 2009, 317-320 (съвместно с И. Лазаренко, Р. Енчева и Н. Шаранков).

8. Елинистическа гробница до с. Баново, Варненско. – Миф 14. Тракия и околния свят. 2008, София, 75-102 (съвместно с И. Лазаренко и Д. Стоянова).

9. The archaeological site - possible evidence about multihazard ancient events. – Proc. Conf. Geoarchaeology and Arhaeomineralogy. 2008, Sofia, 29-30 Octob, 347-352. (with B. Ranguelov, I.Lazarenko, R. Encheva)

10. Елинистическо подмогилно гробно съоръжение край с. Божурец, Каварненско. – Известия на Регионалния исторически музей – Русе. Светът на гетите. Том ХІІ, 2008, Русе, 136-147 (съвместно с И. Лазаренко и П. Георгиев).

11. Елинистическа гробна находка от района на с. Ведрина, Добричко. – В: Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” и българската археология. 2010, Велико Търново, 189-199.

12. The Temple of the Pontic Mother of Gods in Dionysopolis. In: Ancient Sacral Monuments in the Black Sea. 2010, Thessaloniki, 13-62 (with I.Lazarenko, R. Encheva, N. Sharankov)

13. Дионисополският храм на Понтийската майка на боговете. – Проблеми на изкуството, 2008, 4, 44-46 (съвместно с И. Лазаренко и Р. Енчева).

14. Храмът на Понтийската майка на боговете. – Будител 1(19), 2011, 7-22 (съвместно с И. Лазаренко, Р. Енчева и Н. Шаранков).

15. Дионисопольский храм Понтийской Матери богов. – Древности. Харьковский историко-археологический ежегодник. 2011, 10, 344-349 (съвместно с И. Лазаренко и Р. Енчева).

 

Археологически проучвания:

2002 г. - участие в българо-френски екип, проучващ раннохристиянска базилика на ул. “Хан Крум”, гр. Варна с демонтаж за реставрация на подовата храмова мозайка.

2003-2005 г. : Участие в българо-френска археологическа експедиция за проучване на “Крайморския квартал на Бизоне”

2005 г. – проучване на елинистическо подмогилно гробно съоръжение край с. Баново, Варненско

2005 г. – проучване на подмогилно гробно съоръжение в некропола край с. Божурец, Каварненско

2005 г. – участие в екипа, проучващ средновековната крепост Кастрици

2006 г. – проучване на могила от елинистическия некропол край с. Божурец, Каварненско

2007-2008 г. – заместник научен ръководител при проучването на храма на Понтийската майка на боговете в гр. Балчик

2011 г. – участие в екип, проучващ парцел на ул. „Хан Крум” 29 в историко-археологически резерват „Одесос”