Екип

гл. ас. Христо Кузов

Роден през 1968 г. във Варна. Завършва „История” със специализация „История и археология на Западното Черноморие” във ВСУ „Черноризец Храбър”.

През 1998 г. започва работа в Археологическия музей във Варна като организатор в Учебния музей. От 1999 г. е уредник, от 2004 научен сътрудник, а от 2011 гл. ас. към отдел „Археология” в Регионален исторически музей – Варна.

Интересите му са в областта на римската, късноантичната и средновековната археология и култура. От 1998 г. участва в изследването на археологически обекти във Варненско и Одесос като проучвател, заместник научен ръководител и научен ръководител. През 2002 г. придобива сертификат за леководолаз по стандартите на NAVI– USAс квалификация „сътрудник по подводна археология”. От 2006 ръководи археологически проучвания в Каварненско и Марцианопол.

Служебен телефон: + 359 52 681014
e-mail:

 

СПИСЪК
на научните публикации

 

1. Bronze Metalwork for Decoration of Toilet Boxes from the Roman Period in the Archaeological Museum of Varna. – Arhaeologia Bulgarica, VII, 3, 2003, p. 23–34.

2. Ключалки и ключове за тоалетни сандъчета от римската епоха във Варненския археологически музей. – ИНМВ, 36–37 (51–52), 2000–2001 (2004), с. 188–211.

3. Ключове и елементи за заключващи механизми от римската и ранновизантийската епоха във Варненския археологически музей.– ИНМВ, 38–39 (53–54), 2002–2003 (2005), с. 312–330.

4. Средновековни ключове и катинари от Североизточна България. –В: AMVIII–2(=Българските земи през средновековието (VII–XVIII в.), 2006, с. 161–178.

5. A Find of Medieval Iron Objects from a Fortess Near the Village of Dolishte, Varna District. – Archaeologia Bulgarica, IV, 2, 2000, p. 85–91.

6. Находка от антични земеделски сечива от околностите на с. Новаково, Варненско. – ИНМВ, 32–33 (47–48), 1996–1997 (2002), с. 151–160.

7. Развитие на орната техника по нашите земи през античността и средновековието. – История, X, 1, 2002, с. 38–50.

8. Боздугани от Варненския археологически музей. В: ­– AMVI(=Оръжие и снаряжение през късната античност и средновековието IV – XV в.), 2002, с. 179–190.

9. Lead Roman Mirrors in Varna Archaeological Museum. – Arhaeologia Bulgarica, VI, 3, 2002, p. 63–99.

10.Митологичен сюжет върху бронзови огледала от римската епоха. – В: AMV, V(=Античните цивилизации и морето), 2007, с. 392–399.

11.Проучване на декуманус северно от римските терми на Одесос. – ИНМВ, XLI(LVI), 2005(2007), с. 18–43.

12.Непубликувани оловни огледала с надписи (ІІ–ІV в.) от Варненския археологически музей. – В:AMV,VII–2 (Нумизматични, сфрагистични и епиграфски приноси към историята на черноморското крайбрежие), 2008, с. 291–300.

13.Тимум – малко известен град по Добруджанското крайбрежие. – В: Каварна – средище на Българския североизток, 2007, с. 140–163 (с М. Манолова–Войкова и Т. Роков).

14. Саркофази от римският некропол на Одесос. – В: AMV, VIII–1 (Древните земи на Балканите и Средиземноморието), 2011, с. 199–212 (с В. Тенекеджиев, Ол. Александров).

 

Под печат/In print

15. Metalwork parts of toilet boxes from The Roman Period in “The Bobockoff Brothers Arhaeological Collection”. –В: AMVIX (=Gods, Humans, Masks)(ed. Al. Minchev), 2011.

16.Кула и castellumaquaeпокъсноантичната крепостна стена на Одесос. – ИНМВ, XLIV(LXIX), 2008 (с Т. Роков).

17.The Early Byzantine Defensive Line and The Meridional traveling routes in The Eastern most ridges of The Balkan Mountains. – In: Pax Romana. Kulturaustausch und Wirschaftsbeziehungen in den Donauprovinzen des Römischen Reichs (ed. D. Boteva).

18. Писмени извори за историята на заключващите устройства и тяхната символика. – ИНМВ,XLV(LXX), 2009.

19. История на заключващите устройства. Произход, развитие и употреба. – ИНМВ,XLVI(LXXI), 2010.

 

В изданията на Археологически открития и разкопки

Издирване и сондажно проучване на археологически обекти на територията на Ботаническа градина – Варна към Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” през 2004 г. София, 2005, с. 206 (с В. Славчев).

Разкопки на късноантичната и средновековна крепост Кастрици, резиденция „Евксиноград” – Варана. София, 2005, с. 203 (с В. Плетньов, П. Георгиев, И. Лазаренко, А. Стефанова).

Спасителни археологически разкопки на ул. „Цар Калоян” № 12 във Варна. София, 2006, с. 219(с В. Плетньов и К. Соколова).

Проучвания на територията на Ботаническата градина – Варна към Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. София, 2006, с. 222 (с К. Соколова).

Спасителни разкопки край с. Осеново, Варненско. София, 2006, с. 240 (с А. Минчев).

Късноантична и средновековна крепост „Кастрици”, резиденция „Евксиноград” – Варна. София, 2006, с. 363 (с В. Плетньов, П. Георгиев, А. Стефанова).

Спасителни разкопки на обект католическа черква на ул. Преслав № 43 във Варна. София, 2007, с. 344 (с А. Минчев).

Археологически сондажни проучвания на крепостта Тимум до гр. Каварна. София, 2007, с. 320–323 (с К. Друмев и Т. Роков).

Археологически разкопки на територията на Ботаническата градина – Варна към Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” през 2006 г. София, 2007, с. 324–325 (с Т. Роков).

Археологически проучвания на крепостта Тимум до гр. Каварна. София, 2008, с. 454–458 (с М. Манолова-Войкова и Т. Роков).

Спасителни археологически проучвания в м. Дълбока, с. Българево, община Каварна. София, 2009, с. 320–323 (с М. Манолова-Войкова и Вл. Тодоров).

Археологически разкопки в Марцианопол, сектор „Западна инсула”. София, 2010, с. 279–282.